Electrobit OÜ is authorized distributor of Mitsubishi Electric Factory Automation
Electrobit - Servosüsteemid: Electrobit servosüsteemid

Servosüsteemid

Ülitäpne ja kiire positsioneerimine
jõulise servomootoriga.

Servoajamid võimaldavad täpse ja kiire koormuse positsioneerimise. Servomootor on sisuliselt sünkroonmootor tagasiside enkoodriga, mis edastab võimendile impulsse võlli positsiooni määramiseks.

Servoajamite kasutamine tagab väga kiire dünaamikaga mootorite juhtimise ja täpse positsioneerimise. Servomootoreid on võimalik juhtida ühekaupa või sünkroonis mitut mootorit (telge) korraga.

Servomootorite juhtimist teostavad servovõimendid, mida omakorda juhivad kontrollerid. Kontroller edastab andmeid kas pulssjadana, analoogsignaalina või kiire andmeside kaudu nagu SSCNET. Mitme telje juhtimiseks kasutatakse kontrolleris ka spetsiaalseid positsioneerimismooduleid.