Electrobit OÜ is authorized distributor of Mitsubishi Electric Factory Automation
Electrobit - MAPS SCADA tarkvara: MAPS SCADA tarkvara

MAPS SCADA tarkvara

Rohkete võimalustega uue põlvkonna
SCADA lahendus

MAPS SCADA on paindlik, objektorienteeritud, klient-server arhitektuuriga tarkvara, sobib nii väikestele rakendustele kui ka suurtele mitme serveriga süsteemidele.

MAPS on rohkete võimalustega uue põlvkonna SCADA tarkvara, mida on hea integeerida Windows operatsioonisüsteemi. MAPS pakub head lahendust, kus on vaja koguda ja/või analüüsida andmeid, andmete põhjal koostada ja kuvada alarme, saata rapordeid, visualiseerida protsessi ja kuvada trende. 

Muutujad

Iga SCADA tarkvara alustala on töö andmetega (muutujatega - tags), mida SCADA edastab väisseadmest (kontrollerist) andmebaasi (arvutisse) ja tagasi. MAPS SCADA tarkvara erineb teistest juba muutujate kirjeldamisel (deklareerimisel), kus määratakse mitte ainult muutuja nimi ja aadress, vaid ka selle mõõtühik, teisaldatakse vajalikku mõõtkavasse, seadistatakse alarminivood, skaneerimise periood, logi parameetrid ja palju muud. Sisuliselt juba ainult muutuja deklareerimisega on määratud kõikvõimalikud temaga seonduvad logid, trendid, alarmid jne. 

Muutuja parameetreid on palju, kõikidele on ligipääs ja nad on online-is muudetavad! Näiteks, MuutujaNimi.value või MuutujaNimi.hiHi. Analoogmuutuja parameetrite nimekiri on umbes selline:
agentDescription , agentTagName , catchupData , Changed , enableChange , engMax , engMin , hi , hiDeadBand , High , High-high , hiHi , initValue , lo , loDeadBand , loLo , Low-low , Normal , OutOfRange , Rate-of-change , rawHi , rawHiHi , rawLo , rawLoLo , rawMax , rawMin , rawRoc , rawValue , sqRoot , statsAverage , stats Buffer , statsDirDev , statsDirection , statsMax , statsMin , statsPeriod , statsReset , statsStdDev , statsSum , statsUpdate , time , timePrev , unit , value , valuePrev.

Graafika

MAPS SCADA tarkvara on ülesehitatud vektorgraafikale. See tähendab, et igat elementi võib suurendada ja vähendada, ilma et visuaalne kvaliteet langeks.

MAPS-is on väga suur kogum juba valmis elementidest ja näidikutest. Paljude elementide puhul on võimalik pääseda ligi ka nende osadele, näiteks siduda muutujaga ainult mootori tagumise kaane värv, et kuvada laagri ülekuumenemist.

Paljudel näidikute kujundamisel saab valida erinevate stiilide vahel. 
MAPS SCADA tarkvara näidikud

Muudatused online-is

Üks oluline eelis, mida pakub MAPS SCADA tarkvara, on muudatused online režiimis: piisab Salvesta nupu vajutamisest ja operaatori leht uueneb automaatselt ilma taaskäivituseta. Muutujad, lehed, funktsioonid jne- kõke seda saab lisada, kustutada või muuta ,ilma et operaatori töö oleks häiritud.

Logid, trendid, alarmid, rapordid

MAPS SCADA tarkvaras on trendide loomine tehtud imelihtsaks: muutuja logi parameetrid seadistatakse juba muutuja deklareerimisel ning trendi akna paigutamisel tuleb määrata vaid muutujate nimed, mida trendil kuvatakse. Trendi akna paigutamine lehele on vaid paari hiireklikiga.

MAPS SCADA tarkvara trendid

Nagu ka muutuja logi, määratakse alarmide parameetrid muutuja deklareerimisel. Alarme saab salvestada logidesse. Alarme saab paigutada erinevatesse listidesse ning kuvada just neid parameetreid, mis listis on määratud.

Rapordite koostamine on lihtne: lihtsa scripti abil koostatakse rapordi html fail, mis on vaadatav tavalise browseriga.

Scriptid

MAPS SCADA toetab VB ja C#  scripte. Scripte on võimalik siduda mõne konkreetse elemendiga või luua sündmus, mis käivitab scripti kas ajaliselt ja/või seotuna mõne muutuja olekuga.