Electrobit OÜ is authorized distributor of Mitsubishi Electric Factory Automation
Electrobit - Kaldeandurid (Inklinomeetrid): Posital inklinomeeter

Kaldeandurid (Inklinomeetrid)

Inklinomeeter võimaldab mõõta objekti kaldenurka gravitatsioonijõu suhtes. Kaldeandurid võivad olla ühe- või kaheteljelised.

Inklinomeeter (kaldeandur) võib olla ühe- või kaheteljeline. Kaheteljelne kaldeandur võib mõõta nurka kuni ±80°, üheteljeline kuni ±360°. Posital toodab kaldeandureid kaitseklassiga IP69K.

Staatilised inklinomeetrid

Posital staatilised kaldeandurid on varustatud 2D MEMS kiirendusanduriga, saavutades suure täpsuse (0,1° või 0,5°) ainult aeglaselt liikuva masinaga. Staatilise anduri väljundiks on CANopen, voolu- või pingeväljund, RS232, SSI, J1939, DeviceNet.

Dünaamilised inklinomeetrid

Posital dünaamilised kaldeandurid on varustatud 3D MEMS kiirendusanduriga ja 3D MEMS güroskoobiga. Kaldeanduri algorütm arvestab kiirendusanduri ja güroskoobi signaale ning arvutuse tulemus välistab vibratsiooni, masina kiirenduste ja löökide mõju. Posital dünaamiliste kaldeandurite täpsus on 0,3°. Dünaamilise  anduri väljundiks on CANopen.

Posital kaldeandurite valik on suur ning kõige lihtsam on leida sobiv enkooder mugava otsingumootori abil (avaneb eraldi aknas).

 

Posital kaldeandur